Danskerne tror på sejr til Hil­lary

BT - - SPORTEN -

De fle­ste dan­ske­re, der føl­ger det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg, vil vi­de, at bøl­ger­ne går højt.

Det er og­så til­fa­el­det hos book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, der op­le­ver en hidtil uset in­ter­es­se for at spil­le på de to ame­ri­kan­ske kan­di­da­ter. Isa­er i de se­ne­ste uger er ind­skud­de­ne strøm­met ind, og det er sa­er­ligt Hil­lary Cl­in­ton, der til­tra­ek­ker sig dan­sker­nes spa­re­pen­ge.

Fak­tisk er he­le 64 pro­cent af ind­skud­de­ne fra dan­ske kun­der i den se­ne­ste må­ned lagt på Hil­lary Cl­in­ton, og od­ds på hen­de er da og­så helt ne­de i 1,25.

»De to pra­esi­dent-de­bat­ter og Trumps uhel­di­ge ud­ta­lel­ser har for al­vor skub­bet vo­res dan­ske kun­der over i Hil­lary Cl­in­ton-lej­ren. Det er in­gen hem­me­lig­hed, at folk of­te spil­ler med hjer­tet,« si­ger Nor­di­cBets dan­ske pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.