3,10

BT - - SPORTEN -

BSV sat­ser gan­ske hårdt på Cham­pions Le­ague. Her skal man i we­e­ken­den ud i en me­get af­gø­ren­de kamp mod pol­ske Plo­ck, og med tan­ke på det me­get hårde pro­gram, man har va­e­ret ude i, vil det gi­ve me­ning, hvis fle­re af pro­fi­ler får knap så me­get spil­le­tid i dag. HC Midtjyl­land har skif­tet en del ud på hol­det, men har sta­dig et ret højt top­ni­veau og vi­ste klas­se ved at hen­te uaf­gjort på ude­ba­ne mod KIF Kol­ding. De kan svin­ge en del i ni­veau, men un­der de giv­ne om­sta­en­dig­he­der mod et CL-sat­sen­de hold fra BSV, skal HC Midtjyl­land ha­ve fi­ne sej­rs­chan­cer.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.