1,60

BT - - SPORTEN -

Sil­ke­borg er et af de hold, der godt kan ta­en­kes at sat­se på po­kalsuc­ces. I hvert fald kom­mer man til kam­pen med en me­get sta­erk trup, og skal der­for va­e­re ret kla­re fa­vo­rit­ter mod Ski­ve. Va­er­ter­ne har va­e­ret den helt sto­re over­ra­skel­se i 1. di­vi­sion, men har ret be­set ik­ke hol­det til en top­pla­ce­ring. Mod­sat Sil­ke­borg har de spil­let i we­e­ken­den, hvor­for man i hø­je­re grad kan for­ven­te, at Ski­ve vil skif­te ud i for­hold til den nor­ma­le star­top­stil­ling, da trup­pen ik­ke er den bre­de­ste og pro­fi­ler­ne ik­ke skal over­be­la­stes. Der­for går vi her ef­ter Sil­ke­borg-sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.