1,70

BT - - SPORTEN -

Oden­se har et gan­ske fint hold i den­ne sa­e­son, og de har ind­ledt sa­e­so­nen godt med tre sej­re og to ne­der­lag, men hvor de to ne­der­lag har va­e­ret til de to guld­fa­vo­rit­ter FCM og Es­b­jerg på ude­ba­ne, hvil­ket ik­ke er no­gen skam. Kø­ben­havn er og­så kom­met godt i gang, men de har mest le­ve­ret for­an eg­ne fans. Ude har de slå­et bund­hol­det Ring­kø­bing og el­lers tabt til Sil­ke­borg/Vo­el og Ny­kø­bing Fal­ster, så det er sva­ert at se, at Oden­se ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter end til­fa­el­det er. På en tynd dag kan et spil på hjem­me­sej­ren godt for­sva­res.

Od­dset er fun­det hos Cas­hPo­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.