Ro­nald McDo­nald på or­lov

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Kongs­gaard Ni­el­sen | cnie@bt.dk

Uhyg­ge­ligt fa­eno­men får bur­ger-ka­e­den McDo­nald ’s’ ma­skot Ro­nald McDo­nald til at hol­de lav pro­fil. Iført klov­ne­kostu­me skra­em­mer el­ler tru­er ukend­te ger­nings­ma­end til­fa­el­di­ge of­re, i hvad der har ud­vik­let sig til en skraemmende ten­dens fle­re ste­der i ver­den.

McDo­nald ’s har der­for valgt at ta­ge hen­syn, idet bur­ger­ka­e­dens ma­skot net­op er en klovn, skri­ver ka­e­den til nyheds­bu­reau­et AP.

»McDo­nald’s er op­ma­er­k­som på den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion med­kring klov­ne­ne, som er ble­vet ob­ser­ve­ret i lo­kal­sam­fun­det. På bag­grund af det­te vil vi vi­se hen­syn i for­hold til Ro­nald McDo­nalds del­ta­gel­se i sam­funds­ar­ran­ge­men­ter frem­over.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.