Sve­ri­ge og Nor­ge sa­el­ger ud af SAS-ak­tier

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske og nor­ske stat vil sa­el­ge op mod 19 mil­li­o­ner af de­res sta­mak­tier i det skan­di­na­vi­ske luft­fart­s­sel­skab SAS.

Det op­ly­ser den sven­ske re­ge­ring i en pres­se­med­del­el­se. Det sva­rer til om­kring 5,8 pro­cent af sta­mak­tier­ne i SAS.

Der­med bry­des den ak­tie­ma­jo­ri­tet, som de to sta­ter sam­men med Dan­mark har haft i SAS. De sven­ske og nor­ske re­ge­rin­ger vur­de­rer, at SAS vil stå sta­er­ke­re ef­ter sal­get.

»Sal­get er før­ste skridt i en grad­vis og an­svar­lig af­ha­en­del­se af den sven­ske og nor­ske stats ejer­skab, skri­ver den sven­ske re­ge­ring.

Den sven­ske stat ejer 21,3 pro­cent af ak­tier­ne i SAS, mens den dan­ske og nor­ske stat hver har 14,2 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.