In­fer­no i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

I af­tes var der gal­la-pre­mi­e­re på fil­men In­fer­no, hvor Sid­se Ba­bett spil­ler over for Tom Hanks. En rol­le, hun er stolt af, da hun har få­et lov at ar­bej­de sam­men med si­ne sto­re hel­te. Og som sam­men med fle­re sto­re rol­ler i uden­land­ske pro­duk­tio­ner pla­ce­rer hen­de på kan­ten af et in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud. La­es an­mel­del­sen af ’In­fer­no’ på si­de 20-21 og interview med Tom Hanks på si­de 22. cnie/Foto: Mar­tin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.