Nye bom­bar­de­men­ter i Alep­po

BT - - NYHEDER -

Mindst syv men­ne­sker blev dra­ebt un­der nye luf­tan­greb og ar­til­leri­be­skyd­nin­ger mod op­rørs­kon­trol­le­re­de de­le af den sy­ri­ske stor­by Alep­po ons­dag, op­ly­ser over­våg­nings­grup­pen Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der. An­tal­let af dra­eb­te ven­tes at sti­ge, da man­ge blev hårdt sår­et.

Nød­hja­elps­grup­pen La­e­ger uden Gra­en­ser med­del­er sam­ti­dig, at der nu kun er 11 am­bu­lan­cer til­ba­ge i det øst­li­ge Alep­po. Mindst fem am­bu­lan­cer er ble­vet ramt af bom­ber i den se­ne­ste må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.