Dømt for på­sat­te bran­de

BT - - NYHEDER -

To ma­end på 23 og 30 år er ble­vet kendt skyl­di­ge i gen­tag­ne gan­ge at ha­ve sat ild til blandt an­det la­der og halmstak­ke på Lol­land-Fal­ster, og der­ef­ter idømt lan­ge fa­engsels­straf­fe.

Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster me­ner, det er ble­vet be­vist, at de to til­tal­te ma­end er skyl­di­ge i de fle­ste af de man­ge for­hold, de var an­kla­get for.

De to ma­end er og­så kendt skyl­di­ge i om­fat­ten­de ty­ve­ri­er. Bran­de­ne og ty­ve­ri­er­ne løb iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet op i man­ge mil­li­o­ner kro­ner.

23-åri­ge Kim Fa­ber Har­ri­son Ras­mus­sen og 30-åri­ge Jim Vig­go Pe­der­sen er ble­vet idømt fa­engsel i hen­holds­vis ot­te og fem år, op­ly­ser ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.