Er det sta­tens op­ga­ve at fi­nan­si­e­re de so­ci­alt og øko­no­misk dår­ligt stil­le­de grup­pers ry­ge­stop?

BT - - NYHEDER -

• Li­ne Si­ert, 68 år, pen­sio­ne­ret jour­na­list, Kø­ben­havn:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.