Tre fa­engs­let for be­fri­el­ses­ak­tion

BT - - NYHEDER -

Tre per­so­ner, som mista­en­kes for med et sky­de­vå­ben at ha­ve be­fri­et en ind­sat i ar­re­sten i Sla­gel­se, er ons­dag selv ble­vet sat bag trem­mer.

En dom­mer i Na­est­ved har be­slut­tet at va­re­ta­egts­fa­engs­le de tre frem til 9. novem­ber.

Trio­en var i be­sid­del­se af et skar­pladt vå­ben, da de blev på­gre­bet tirs­dag, har po­li­ti­et op­lyst. Må­let for ak­tio­nen er til­sy­ne­la­den­de en per­son, der blev va­re­ta­egts­fa­engs­let for­le­den i en sag om 50 ki­lo am­fe­ta­min og et la­bo­ra­to­ri­um.

I sid­ste uge blev han og tre an­dre fa­engs­let i den sto­re narkosag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.