Gjøl-trol­den går til fil­men

BT - - KULTUR -

FILM

’Trolls’ Ani­ma­tion ** ****

grim­me og ulyk­ke­li­ge bor­ke­re vil ae­de hen­de og al­le hen­des små nut­te­de trol­de­ven­ner for selv at fin­de lyk­ken.

Oh, my God – what to do? Lyk­ke el­ler blas­fe­mi Gla­de Pup­py og tri­ste Kvist må ud på end­nu en ani­ma­tions-mis­sion for at la­e­re bor­ker­ne, at lyk­ken kom­mer in­de­fra – et lidt am­bi­va­lent bud­skab i en ani­ma­tions­mu­si­cal, der til­sy­ne­la­den­de sat­ser på at skul­le sa­el­ge mas­ser af mu­sik og mer­chan­di­se­trol­de til lyk­ke­hungren­de børn og de­res fora­el­dre.

Per­son­ligt hav­de jeg det som om, jeg var ta­get til fan­ge i en gi­ga Fa­et­ter BR-bu­tik – om­rin­get af en ha­er af syn­gen­de mi­ni­trol­de i al­skens neon-far­ver. In­gen af dem i min kulør.

Små pi­ger vil mu­lig­vis fal­de for de sø­de trol­de, mens nog­le af de­res fora­el­dre vil vip­pe med fo­den i takt til de man­ge nye og gam­le pop-hit i trol­de­ver­sion. An­dre vil me­ne, det er den re­ne blas­fe­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.