En el­sket og livs­klog bjørn

BT - - NAVNE -

en bam­se, som hans søn Chri­stop­her Ro­bin hav­de. Søn­ne­ke stod og­så mo­del til fi­gu­ren af sam­me navn. På dansk kom han til at hed­de Jakob. Ef­ter­hån­den kom og­så Chri­stop­hers an­det le­ge­tøj, Gris­ling, Ti­ger­dy­ret og AE­sel m.fl., med i forta­el­lin­ger­ne. Opkaldt ef­ter ca­na­disk sortb­jørn Vir­ke­lig­he­dens Win­nie var egent­lig af hunkøn. Mil­ne hav­de nem­lig opkaldt sin bam­se ef­ter en ca­na­disk sortb­jørn, der som un­ge var ble­vet købt af en ca­na­disk of­fi­cer, løjt­nant Har­ry Co­le­bourn, for 20 ca­na­di­ske dol­lar af en pel­sja­e­ger.

Løjt­nan­ten, der var på vej til Eng­land for at del­ta­ge i Før­ste Ver­denskrig, gav sin bjør­ne­un­ge nav­net Win­nie ef­ter sin sav­ne­de hjem­by, Win­nipeg.

Win­nie kom med til Eng­land, hvor hun op­nå­e­de sta­tus af re­gi­ments­ma­skot, og da løjt­nant Co­le­bourn drog vi­de­re til slag­mar­ker­ne i Frank­rig, over­lod han Win­nie til Lon­dons zoo­lo­gi­ske ha­ve, hvor hun blev en po­pu­la­er at­trak­tion. Her så og­så Mr. Mil­ne og hans søn Ro­bin bjør­nen, og re­sten er hi­sto­rie. Si­den køb­te Dis­ney al­le ret­tig­he­der til Pe­ter Plys – bå­de tekst og teg­nin­ger – og i teg­ne­fil­me­ne blev han for­sy­net med en lil­le, rød trø­je.

Dis­neys plys­b­jørn er sød og sjov, men har ik­ke de lit­te­ra­e­re fortra­ef­fe­lig­he­der.

Og Chri­stop­her Ro­bins ori­gi­na­le, gu­le bam­se? Ja­men, den er per­ma­nent ud­stil­let på New York Public Li­brary. Fi­ne­re bli­ver det ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.