Sil­ke­borg vi­de­re i po­kal­tur­ne­rin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sil­ke­borg le­ge­de med il­den, da hol­det i tred­je run­de mød­te Ski­ve IK. 906 til­sku­e­re kun­ne se Ski­ve IKs Mat­hi­as Pe­der­sen brin­ge hjem­me­hol­det for­an. En stil­ling der holdt til al­ler­sid­ste mi­nut af kam­pen, hvor SIFs An­dreas Al­bers – som er tid­li­ge­re SIK-spil­ler – ud­lig­ne­de. I over­ti­den hav­de Ski­ve ik­ke fle­re kra­ef­ter, og Ni­co­laj Ag­ger (109. mi­nut) og Emil Lyng (117. mi­nut) luk­ke­de kam­pen til 3-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.