IACKI, WTA?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Det er min­dre end en må­ned si­den, at hun vandt tur­ne­rin­gen i Tokyo. I pe­ri­o­den for­in­den var hun ska­des­pla­get. Jeg sy­nes, at det fortje­ner an­er­ken­del­se, at hun nu igen spil­ler med om WTA Tou­rens sto­re, be­ty­den­de tit­ler,« si­ger Chris Jo­nes, der gla­e­der sig over, at Ca­ro­li­ne DE VANDT I 2015 DE KVINDELIGE TENNISSPILLERES ÅRETS SPIL­LER: ÅRETS DOUBLE­PAR: ÅRETS NYE NAVN: ÅRETS COMEBACK-SPIL­LER: ÅRETS HØJDESPRINGER:

or­ga­ni­sa­tion har si­den 1977 ud­delt si­ne WTA Awards. De fem mest pre­sti­ge­fyld­te blev i fjor for­delt så­le­des: Se­re­na Wil­li­ams, USA (foto) Mar­ti­na Hin­gis, Schweiz og Sa­nia Mirza, In­di­en Da­ria Gavri­lova, Rusland

Ve­nus Wil­li­ams, USA Ti­mea Ba­csin­szky, Schweiz (Den dan­ske ten­nis­spil­ler Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har én gang mod­ta­get en af oven­stå­en­stå­en­de WTA Awards. Det ske­te i 2008, hvor hun ef­ter at ha­ve få­et sit in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud modt­og pri­sen ’ Årets nye navn’. Her­u­d­over har hun mod­ta­get et par af de min­dre (Fan Fa­vo­ri­te Twitter 2014 og Di­a­mond Aces i 2015) for sin ev­ne til at prom­ove­re ten­nis­spor­ten.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.