DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har va­e­ret en for­fa­er­de­lig uge for det dan­ske lands­hold med ne­der­lag først i Po­len og alt­så si­den tirs­dag af­ten i Par­ken mod Mon­te­ne­gro.

Book­ma­ker­nes dom er da og­så re­la­tivt klar ef­ter de to ne­der­lag. VM i Rusland er me­get langt va­ek for det dan­ske mand­skab - så­le­des gi­ver Dan­ske Spil nu od­ds 3,50 på, at dan­sker­ne for­mår at ven­de bøt­ten og sik­re sig VM-bil­let­ten, mens Nor­di­cBet er helt op­pe i seks gan­ge pen­ge­ne på, at det sker.

»Et hold som Mon­te­ne­gro skal man kun­ne slå hjem­me, hvis man vil med til VM. Dan­mark så skrø­be­li­ge ud de­fen­sivt og mang­le­de i den grad po­wer og mål of­fen­sivt. Li­ge nu er der in­tet som gi­ver os grund til at tro, at lands­hol­det kan fortra­en­ge Ru­ma­e­ni­en el­ler Mon­te­ne­gro fra den an­den­plads, som gi­ver ad­gang til play­of­fs,« si­ger pres­se­chef Tho­mas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.