1,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­le er in­de i en dår­lig pe­ri­o­de, men ma­te­ri­a­let er trods alt til me­re end en bund­pla­ce­ring og var uhel­di­ge med ik­ke at få po­int med fra Ho­bro se­ne­st. St­ef­fen Ki­el­strup er godt nok tvivl­s­om ef­ter en ska­de i op­varm­nin­gen mod Ho­bro, men det bør sta­dig ra­ek­ke til po­int i Roskil­de, selv hvis han ik­ke er klar. Roskil­de var sa­er­de­les hel­di­ge med at få po­int med fra kam­pen mod Hels­in­gør se­ne­st, hvor man var na­est­bedst i sto­re de­le af kam­pen, og selv om Vej­les ude­ba­ne­form er dår­lig, skal de sta­dig ha­ve gan­ske go­de mu­lig­he­der for mindst ét po­int her.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.