2,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­ka­l­op­gør i Al­ge­ri­ets ho­ved­stad, hvor det in­gen me­ning gi­ver, at USM Al­ger er un­der­tip­pe­de. Ga­ester­ne vandt su­ve­ra­ent mester­ska­bet i sid­ste sa­e­son og er og­så lagt flot fra land i den­ne sa­e­son, hvor man fø­rer ra­ek­ken og end­nu ik­ke har tabt. MC Al­ger var blot to po­int fra nedryk­ning i sid­ste sa­e­son, og har spe­ci­elt of­fen­sivt ik­ke va­e­ret over­be­vi­sen­de i den­ne sa­e­son. Ove­ni kom­mer så, at kam­pen er ryk­ket til det na­tio­na­le sta­dion Sta­de Mustap­ha Tcha­ker på grund af stør­re til­sku­er­ka­pa­ci­tet, hvor­for for­de­len af hjem­me­ba­ne er til at over­se. Fint spil på 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.