Sa­ra­hs for­de­le

BT - - NYHEDER -

»Sa­rah er rig­tig god til at bli­ve ved med at knok­le, når der er no­get, som ik­ke fun­ge­rer. Hun er al­drig sur. Hun kan godt va­e­re ir­ri­te­ret. Men hun har en god til­gang til tin­ge­ne, for­di hun jo bli­ver ved.

Hun er me­get varmt men­ne­ske at ha­ve om­kring sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.