Sa­ra­hs ulem­per

BT - - NYHEDER -

»Det er helt sik­kert hen­des nervø­si­tet om fre­da­gen. Det ar­bej­der vi ret me­get på. Hun tør ik­ke gi­ve helt slip på kon­trol­len

Hun kan godt va­e­re lidt for per­fek­tio­ni­stisk, selv­om det bå­de er en god og en dår­lig ting.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.