’’ ’’

BT - - NYHEDER -

sens hus og tjek­ke op­lys­nin­ger, da man ta­ger al­le hen­ven­del­ser om Emi­lie Meng al­vor­ligt. Po­li­ti­et op­ly­ser sam­ti­dig, at man ik­ke har fun­det no­gen spor ef­ter hen­de, og at Finn Det er dybt gra­en­se­over­skri­den­de og cho­ke­ren­de, hvis pri­vat­per­so­ner har over­vå­get min ejen­dom Pe­ter­sen der­for ik­ke er mista­enkt i sa­gen. Der­u­d­over vil po­li­ti­et ik­ke kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.