Dan­ske la­e­gers cpr-num­re la­ek­ket

BT - - NYHEDER -

3.100 la­e­gers per­son­li­ge op­lys­nin­ger har va­e­ret of­fent­lig­gjort på en ame­ri­kansk hjem­mesi­de. Det skri­ver La­e­ge­for­e­nin­gen, der har meldt sa­gen til po­li­ti­et, i en pres­se­med­del­el­se. Der er ta­le om la­e­ger­nes nav­ne og cpr-num­re. Hjem­mesi­den er nu luk­ket.

I et brev har La­e­ge­for­e­nin­gen gi­vet de be­rør­te la­e­ger be­sked. De rå­des til at mel­de det til po­li­ti­et, hvis de bli­ver op­ma­er­k­som­me på misbrug af de­res cpr-num­mer. Og der kan va­e­re grund til be­kym­ring, si­ger over­la­e­ge Pe­der Kle­ment Jen­sen, med­lem af La­e­ge­for­e­nin­gens Sund­heds-it­ud­valg, til uge­skrif­tet.dk.

»Hvis man rin­ger til apo­te­ket og pra­e­sen­te­rer sig som la­e­ge og kan op­ly­se sit cpr-num­mer, kan de slå én op og se, at man er la­e­ge. Og så kan man få en re­cept på alt – selv de sta­er­ke­ste mor­fi­ka,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.