Tysk po­li­ti-tri­umf vendt til skan­da­le

BT - - NYHEDER -

Det var en stor suc­ces, da det man­dag lyk­ke­des tysk po­li­ti at an­hol­de en 22-årig sy­rer, der var mista­enkt for at plan­la­eg­ge bom­be­an­greb. Men sa­gen er nu vendt til en skan­da­le, ef­ter at man­den trods over­våg­ning sent ons­dag be­gik selv­mord i sin cel­le i Leipzig.

Justits­mi­ni­ste­ren i del­sta­ten Sa­ch­sen for­kla­re­de i går, at myn­dig­he­der­ne gjor­de alt, hvad de kun­ne, for at hin­dre den 22-åri­ge i at ta­ge sit eget liv.

Den 22-åri­ges ad­vo­kat me­ner, at selv­mor­det er »en rets­skan­da­le«, mens po­li­ti­ke­re over for fle­re me­di­er kal­der epi­so­den for »ma­re­ridts­ag­tig«.

Myn­dig­he­der­ne un­der­sø­ger sta­dig, om der var med­sam­men­s­vor­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.