Sig­tet for at ha­ve vold­ta­get dat­ter og kra­en­ket ve­nin­de

BT - - NYHEDER -

En 55-årig mand fra Brøn­der­s­lev-om­rå­det er an­holdt og sig­tet for at ha­ve vold­ta­get sin dat­ter fle­re gan­ge mel­lem 2003 og 2011. Des­u­den er han sig­tet for at ha­ve tvun­get sin an­den dat­ters ve­nin­de til at ta­ge tø­jet af og se po­r­no­film sam­men med ham, mens hun sad nø­gen på hans skød.

Den 55-åri­ge er tors­dag ble­vet frem­stil­let i et grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Hjør­ring, som valg­te at va­re­ta­egts­fa­engs­le ham frem til 8. novem­ber, op­ly­ser ankla­ger Pe­ter Rask fra Nord­jyl­lands Po­li­ti. Over­gre­be­ne fandt iføl­ge po­li­ti­et sted for nog­le år til­ba­ge. Dat­te­ren var 12 år, da vold­ta­eg­ter­ne be­gynd­te i 2003. Ve­nin­den var cir­ka syv år, da hun blev blu­fa­er­dig­heds­kra­en­ket un­der et be­søg hos man­dens dat­ter. For­hol­de­ne blev først an­meldt for kort tid si­den, da ve­nin­den, som i dag er 15 år, be­tro­e­de sig til en an­sat ved Brøn­der­s­lev Kom­mu­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.