Ka­er­lig­he­den red­der mu­si­cal

BT - - KULTUR -

MUSICALANMELDELSE

’Jor­dens søj­ler’ Østre Gasva­erk, pre­mi­e­re ons­dag af­ten. **** **

den kan ha­e­ves, nog­le møn­stre på sce­nen ly­ses op, in­di­mel­lem im­po­ne­ren­de kre­a­tivt.

Al­le spil­le­re gør det godt, isa­er ros til Kas­per Lei­s­ners byg­me­ster, To­mas Am­bt Ko­fods bi­skop og Ca­s­par Phil­lip­sons Pri­or Pe­ter, der med hver sin au­to­ri­tet i spil­let ska­ber en ro i en flag­ren­de hi­sto­rie.

Og til dyg­ti­ge An­drea Pel­le­gri­ni, der har bå­de sku­e­spil­ta­lent og si­ne er­fa­rin­ger fra fle­re ope­ra­er med sig.

Laus Høj­by im­po­ne­rer som en af fo­re­stil­lin­gens le­de­fi­gu­rer, han er en god, in­tu­i­tiv sku­e­spil­ler - og syn­ger flot.

Iføl­ge det al­le­steds­na­er­va­e­ren­de in­ter­net er det kun an­den gang, han er med i en mu­si­cal. Det kan han godt gen­ta­ge. Størst er Maria Lucia Men størst i den tre ti­mer lan­ge fo­re­stil­ling er dog Maria Luci­as so­lonum­mer, som mu­lig­vis hed­der ’Uden dig’, hvor hun er­kla­e­rer sin ka­er­lig­hed til Høj­bys Ja­ck – hold da mjød­par­ty, hvor det er vel­kom­po­ne­ret, og hvor hun syn­ger det bla­en­den­de.

Bå­de som forta­el­ling og i sin mu­si­kal­ske form stil­ler mu­si­cal­ver­sio­nen af ’Jor­dens søj­ler’ enor­me krav til sit pu­bli­kum.

Men for­nem­mel­sen, jeg for­lod Østre Gasva­erk med, var ik­ke de­sto min­dre po­si­tiv. For­di det to­ta­le bil­le­de er flot. Kol­lek­ti­vet fun­ge­rer.

Og fø­lel­sen bli­ver var­me­re, ef­ter­hån­den som plot­tet tyk­nes og ka­er­lig­he­den over­vin­der is­ce­nesa­et­ter­nes bens­pa­end.

To stjer­ner for før­ste af­de­ling og fem for an­den bli­ver til fi­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.