BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Må Mat­hil­de dø’?

Do­ku­men­tar Da jeg la­e­ste pra­e­sen­ta­tio­nen af do­ku­men­ta­ren, var min før­ste tan­ke: Hvor er det godt den bli­ver sendt, så der kan kom­me me­re fo­kus på den ra­ed­sels­ful­de syg­dom cystisk fi­bro­se. Men jeg er i tvivl om, hvor­vidt jeg selv mag­ter at se den. For jeg har syg­dom­men ta­et in­de på li­vet og ved, hvor sva­ert det er at ha­ve CF. Og hvor hårdt det er for de på­rø­ren­de.

TV2 MAN­DAG 20.50

Jeg tror, jeg sa­et­ter mig til at se Pre­mi­er Le­ague for at kig­ge na­er­me­re på Chri­sti­an Erik­sen. Lands­hol­dets stør­ste stjer­ne, der har spil­let to dår­li­ge land­skam­pe for Dan­mark. Hvad kan han, når han spil­ler for sit klubhold, Tot­ten­ham? Nu VIL jeg for­stå det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.