Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Oven­på land­skampspau­sen rul­ler Pre­mi­er Le­ague igen, og hjem­me skal Chel­sea for­sø­ge at fin­de for­men, når de ta­ger imod Lei­ce­ster. Va­er­ter­ne har tabt ter­ra­en i top­pen ef­ter ne­der­lag i to af de­res tre se­ne­ste kam­pe. Sch­mei­chel og co. har haft sva­ert ved at føl­ge op på sta­bi­li­te­ten fra mester­skabs­sa­e­so­nen og får det sva­ert i Lon­don. TV3+: 12.30

Den over­va­eg­ti­ge og ge­ner­te mo­bil­te­le­fonsa­el­ger Paul Potts har al­tid haft en drøm om at bli­ve ope­ra­san­ger, og da han mø­der den sø­de pi­ge Julie-Ann, op­for­drer hun ham til at for­føl­ge si­ne drøm­me. Han mel­der sig der­for til ama­tørs­howet "Bri­tain's Got Ta­lent", og her over­ra­sker han he­le lan­det med sin kraft­ful­de ope­ra­stem­me. TV 2: 21.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.