LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk western fra 1946.

Wy­att Earp bli­ver ta­get i ed som lovens hånd­ha­e­ver i Tomb­sto­ne. Han mø­der den for­d­ruk­ne re­vol­ver­mand og la­e­ge Doc Hol­li­day, og der op­står et na­ert ven­skab mel­lem de to vidt for­skel­li­ge ma­end – et ven­skab, som må stå sin prø­ve un­der den be­ryg­te­de skud­du­el ved O.K. Cor­rall. Med­vir­ken­de: DR2 kl. 16.40 Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 2011.

Da den on­de trold­mand Gar­ga­mel ja­ger de små, blå smøl­fer ud af de­res hyg­ge­li­ge lands­by, ry­ger de helt ud af de­res magi­ske ver­den og di­rek­te ind i vo­res – na­er­me­re be­stemt midt i Cen­tral Park i New York. Når man ik­ke er hø­je­re end tre ae­b­ler, der er stab­let oven­på hin­an­den, er det lidt af en ud­for­dring at fa­er­des i by­en, der og­så kal­des The Big Ap­ple. Og smøl­fer­ne skal hur­tigst mu­ligt fin­de ud af, hvor­dan de kom­mer hjem igen – før Gar­ga­mel fin­der ud af, hvor de er. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ra­ja Gos­nell. TV3 kl. 19.00 In­struk­tion: Jo­hn Ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.