Krø­ni­ken

BT - - TV-GUIDE -

Ida har ik­ke sat si­ne ben på Bel­la si­den Eriks død for to år si­den. Til gen­ga­eld har hun få­et nyt ar­bej­de og en ny ka­e­re­ste, Sø­ren. Hjem­me hos Kaj Hol­ger og Ka­rin er stem­nin­gen sta­dig trist, og Søs' nye ar­bej­de som TV-pro­du­cer gør, at hun er me­get hjem­me­fra. Pal­le har det hel­ler ik­ke let som ide­a­li­stisk fol­ke­tings­med­lem. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.