Mig og Klas­sen

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Mark Stok­holm ta­ger san­ger og kunst­ma­ler Jo­hn­ny Mad­sen på en rej­se til­ba­ge til barn­dom­mens sko­le. I en gam­mel Ford Po­pu­lar ven­der Jo­hn­ny til­ba­ge til barn­doms­by­en Thy­bor­øn. Her skal de fin­de svar på, hvor­dan sko­le­li­vet, la­e­rer­ne og ik­ke mindst klas­se­kam­me­ra­ter­ne har va­e­ret med til at for­me Jo­hn­ny Mad­sen til det men­ne­ske, han er i dag. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.