Ham­mer­slag

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

Ef­ter­å­rets før­ste ud­ga­ve af pro­gram­met fo­re­går på Sydsja­el­land, hvor vi star­ter med ha­vud­sigt i lands­by­en Bis­serup. Her­ef­ter går tu­ren til Vor­ding­borg cen­trum, hvor en til­flyt­ter fra Kø­ben­havn har købt en lej­lig­hed. No­get, som iføl­ge den lo­ka­le ma­eg­ler, ik­ke er no­get sa­er­syn. Det er det til gen­ga­eld, at tøm­rer­meste­rens eget hus er til salg. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.