Det si­ger an­dre ’små’ top­klub­ber om den nye liga

BT - - SPORTEN -

BE­KRA­EF­TER DI­A­LOG sam­stem­men­de. Men de be­kra­ef­ter al­le, at dis­kus­sio­ner­ne på tva­ers af de eu­ro­pa­ei­ske lan­de­gra­en­ser går vildt.

Det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund, UEFA, har pla­ner om at aen­dre Cham­pions Le­ague, så det i frem­ti­den bli­ver sva­e­re­re for hold fra min­dre liga­er at kva­li­fi­ce­re sig. Der­for er jag­ten på et mar­kant mod­svar gå­et ind blandt klub­ber­ne i den eu­ro­pa­ei­ske sub­top.

FC Kø­ben­havns di­rek­tør, An­ders Hørs­holt, for­tal­te i går, at kø­ben­hav­ner­ne i øje­blik­ket er i kon­takt med for­skel­li­ge al­li­an­ce­part­ne­re. Her er et ud­pluk af, hvad de mu­li­ge kan­di­da­ter, som BT har va­e­ret i kon­takt med, si­ger til sa­gen:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.