Toon Ger­brands ’’ Ni­ck­las Car­lnén ’’

BT - - SPORTEN -

AD­MI­NI­STRE­REN­DE DI­REK­TØR I PSV EINDHOVEN: Vi dis­ku­te­rer en ra­ek­ke pla­ner med vo­res uden­land­ske kol­le­ger. I øje­blik­ket er vi dog ik­ke i for­hand­lin­ger om en ny liga. AD­MI­NI­STRE­REN­DE DI­REK­TØR I MALMÖ FF: Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til det spe­ci­fik­ke em­ne, men på grund af UEFAs be­slut­ning om at aen­dre Cham­pions Le­ague-for­ma­tet er der man­ge dis­kus­sio­ner i Eu­ro­pa. For os er det vig­tigt, at der er en mu­lig­hed for lan­de som de skan­di­na­vi­ske for kon­ti­nu­er­ligt at kon­kur­re­re i de eu­ro­pa­ei­ske top­tur­ne­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.