DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Dan­mark skuf­fe­de i de to net­op over­stå­e­de land­skam­pe mod Po­len og Mon­te­ne­gro. Isa­er mod sidst­na­evn­te så dan­sker­ne uskar­pe ud - mas­ser af af­slut­nin­ger, men in­gen scor­in­ger.

Der­for kan Åge Ha­rei­de må­ske bli­ve fri­stet til at kig­ge mod Not­ting­ham Fo­rest, hvor Ni­ck­las Bendt­ner med en god ok­to­ber kan spil­le sig ind i lands­holds­var­men igen.

Spør­ger man Dan­ske Spil, er det et gan­ske sand­syn­ligt sce­na­rie. Så­le­des får man blot od­ds 1,80 på, at han er med i trup­pen til kam­pe­ne mod Ka­sak­h­stan og Tjek­ki­et i novem­ber.

»Har Bendt­ner en god må­ned i Not­ting­ham, så bli­ver det sva­ert for Ha­rei­de at se bort fra ham til kam­pe­ne mod Ka­sak­h­stan og Tjek­ki­et, selv­om land­stra­e­ne­ren har sagt, at han ger­ne vil ar­bej­de vi­de­re med de sam­me spil­le­re,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.