2,55

BT - - SPORTEN -

Rung­steds flot­te sti­me blev stop­pet af Aal­borg, men det var ik­ke for­di, at Rung­sted spil­le­de dår­ligt - me­re for­di Aal­borg-ke­e­per Ro­nan Qu­e­me­ner ram­te en stor­kamp i ga­ester­nes mål. Over­ord­net set har Rung­sted spil­let godt i den­ne sa­e­son, og de skal som ud­gangs­punkt ik­ke va­e­re un­der­tip­pe­de i den­ne sa­e­son. Oden­se er ved at vaen­ne sig til ny og me­re de­fen­siv stil un­der den sven­ske tra­e­ner Pe­ter Jo­hans­son og har ind­til vi­de­re svin­get no­get i de før­ste kam­pe. De kom­mer godt nok med selv­til­lid ef­ter et par fri­ske sej­re, men va­er­di­en er klart på ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.