1,80

BT - - SPORTEN -

Det skal va­e­re et me­get fint od­ds på, at Vi­borg får po­int med fra den­ne kamp. Søn­derjy­ske kom­mer godt nok med fi­re sej­re i tra­ek, men de har i den grad og­så haft mar­gi­na­ler­ne med sig. Nu skal man så selv ud og ska­be kam­pen, hvil­ket ik­ke pas­ser hol­det godt, og hjem­me har man da og­så blot vun­det én kamp i den­ne sa­e­son. Vi­borg har mod­sat va­e­ret lidt uhel­di­ge i et par af de­res se­ne­ste kam­pe. Det pas­ser dem fint at kun­ne over­la­de ini­ti­a­ti­vet og spil­le på om­stil­lin­ger, og de har da og­så va­e­ret klart bedst på frem­med gra­es i den­ne sa­e­son. Spil X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.