2,30

BT - - SPORTEN -

Me­stre­ne fra Es­b­jerg star­te­de sa­e­so­nen over­ra­sken­de dår­ligt, men har i de se­ne­ste par kam­pe vist no­get af sid­ste sa­e­sons guld­form med to kla­re sej­re - selv om det har va­e­ret over de to for­mode­de bund­hold Gen­tof­te og Her­lev. De mø­der et Søn­derjy­ske-hold, som slet ik­ke kan få tin­ge­ne til at fun­ge­re. De har tabt samt­li­ge kam­pe på na­er dem imod Her­lev og Gen­tof­te, og i de to sej­re spil­le­de man ik­ke en­gang godt. Fak­tisk tab­te man skud­sta­ti­stik­ken i Gen­tof­te, så det er sva­ert at se, at Es­b­jerg i den­ne kamp ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter, end til­fa­el­det er.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.