FAK­TA OM HPV-HJEMMETEST

BT - - NYHEDER -

Hjem­me­te­sten kan ik­ke er­stat­te den prø­ve, som de fle­ste kvin­der får ta­get hos egen la­e­ge. Scre­e­nings­prø­ven hos la­e­gen kan nem­lig bå­de bru­ges til at te­ste for cel­le­for­an­drin­ger og for HPV, mens hjem­me­te­sten kun kan bru­ges til HPV. Er man HPVpo­si­tiv ef­ter en hjemmetest, skal man en tur til la­e­gen. Den en­de­li­ge di­ag­no­se stil­les ef­ter en la­e­ge­ta­get scre­e­nings­prø­ve.

Scre­e­ning til­by­des i Dan­mark for cel­le­for­an­drin­ger (og der­med og­så HPV) til al­le kvin­der mel­lem 23 og 64 år. Kvin­der i al­de­ren 23–49 år in­vi­te­res hvert tred­je år, mens kvin­der i al­de­ren 50–64 år in­vi­te­res hvert fem­te år. Det er dog ik­ke al­le kvin­der, der tak­ker ja, og der­for kan en hjemmetest va­e­re re­le­vant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.