Host

BT - - NYHEDER -

Ho­ste-epi­de­mi ha­er­ger. Mar­kant stig­ning i an­tal­let, der er smit­tet med kold lun­ge­be­ta­en­del­se. Den ram­mer mest børn mel­lem 6 og 12 og de­res fora­el­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.