NU ER DET NOK7

BT - - NYHEDER -

At af­vi­se det som ba­re at va­e­re no­get al­min­de­ligt snak fra om­kla­ed­nings­rum­met er en for­na­er­mel­se mod or­dent­li­ge ma­end overalt. De ma­end, som I og jeg ken­der, be­hand­ler ik­ke kvin­der så­dan Jeg har hørt på det­te, og jeg fø­ler det så per­son­ligt. Jeg er sik­ker på, at det og­så ga­el­der for man­ge af jer, spe­ci­elt kvin­der­ne Det er ik­ke nor­malt. Det er ik­ke sa­ed­van­lig politik. Det er skam­me­ligt. Det kan ik­ke to­le­re­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.