Ef­ter­for­sker: Po­li­ti­et ar­bej­der med te­o­ri om kid­nap­ning

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke nyt for mig, at no­gen hen­ven­der sig og me­ner, at de hø­rer ly­de in­de hos na­bo­en, og at no­get ty­der på, at no­gen bli­ver holdt fan­get. For al­min­de­li­ge bor­ge­re bli­ver alt­så og­så på­vir­ke­de af de her ra­ed­sels­sa­ger fra ud­lan­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.