Sva­e­re­re at af­slø­re fal­ske mail og sms’er

BT - - NYHEDER -

Når kri­mi­nel­le for­sø­ger at lok­ke per­son­li­ge op­lys­nin­ger ud af dan­ske­re, er de­res mail og sms’er ik­ke nød­ven­dig­vis fyldt med sta­ve­fejl og om­vendt ord­s­til­ling.

Fal­ske be­ske­der ser of­te ae­g­te ud, forta­el­ler Anet­te Høyrup, se­ni­o­rjurist i For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

»Ha­ck­er­ne ko­pi­e­rer den må­de, som myn­dig­he­der­ne kon­tak­ter bor­ger­ne på. De er smar­te. Det bli­ver sva­e­re­re og sva­e­re­re for for­bru­ger­ne at op­da­ge,« si­ger hun.

På blot syv år er an­tal­let af sa­ger om da­ta­bed­ra­ge­ri ste­get med he­le 300 pct. Det skri­ver Ber­ling­s­ke.

Selv om en del af stig­nin­gen skyl­des en ny må­de at re­gi­stre­re sa­ger­ne på, be­teg­ner rigs­po­li­ti­chef Jens Hen­rik Højb­jerg va­ek­sten som »mar­kant«.

»For­bru­ger­ne mod­ta­ger bl.a. fal­ske be­ske­der om, at Nets har brug for nog­le op­lys­nin­ger. De kri­mi­nel­le la­ver de­res be­ske­der, så man hop­per i med beg­ge ben. Det ga­el­der om, at man li­ge stop­per op og ta­en­ker sig om,« si­ger Anet­te Høyrup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.