DUR

BT - - NYHEDER -

KAEMNING Lus kan fjer­nes ved kaemning ale­ne. Så und­går du dy­re mid­ler og ke­mi. Det kra­e­ver dog, at du er

lu­se­mid­ler er ef­fek­ti­ve, er al­le eks­per­ter ef­ter­hån­den eni­ge om, at en kom­bi­na­tion af ta­et­te­kam og lu­se­mid­ler er den al­ler­bed­ste be­hand­ling mod lus. grun­dig med ka­em­nin­gen et par uger. Mindst 30-45 mi­nut­ters kaemning hver an­den dag. Det er en for­del at bru­ge en bal­sam, som gør, at lu­se­ne ik­ke be­va­e­ger sig. Så er de let­te­re at fan­ge med kam­men. Bal­sam for­ø­ger be­hand­lin­gens ef­fek­ti­vi­tet med 10 pro­cent. Sørg for at kam­men er af me­tal el­ler hård plast. For blø­de kam­me el­ler de gam­mel­dags kam­me med ta­en­der på beg­ge si­der er go­de til arp på ba­by­er, men bø­jer for let til at fan­ge lus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.