DUR IK­KE

BT - - NYHEDER -

LUSEMEDICIN La­e­ge­mid­ler til be­hand­ling mod lus har va­e­ret an­vendt i man­ge år. De in­de­hol­der in­sekt­gif­te, og en ra­ek­ke vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser har vist, at lu­se­ne har ud­vik­let re­si­stens over­for in­sekt­gif­te­ne i la­e­ge­mid­ler­ne. Der­for an­ven­des la­e­ge­mid­ler mod lus stort set ik­ke la­en­ge­re. LU­SE­MID­LER Ud­val­get af lu­se­mid­ler, der ik­ke er la­e­ge­mid­ler men så­kaldt me­di­cinsk ud­styr, er vok­set eks­plo­sivt i de se­ne­re år. Isa­er si­li­ko­ne- og olie­ba­se­re­de mid­ler er ud­bred­te i dag og har vist sig ef­fek­ti­ve. Si­li­ko­ne og olie vir­ker fy­sisk på lu­se­ne, hvor­for re­si­stens ik­ke er et pro­blem. Selv­om de nye

Bi­o­log og lu­se­eks­pert Kim Søholt Lar­sen gen­nem­går her de mest ud­bred­te be­hand­lings­me­to­der mod lus – hvil­ke der dur og ik­ke dur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.