DUR IK­KE

BT - - NYHEDER -

om lu­se­be­ka­em­pel­se. Man­ge af dem er gam­le myter uden be­vi­se­lig ef­fekt. Et hyp­pigt råd er at bru­ge plan­te­o­li­er som olivenolie og koko­so­lie el­ler mayonnaise og margarine mod lus. Det er rig­tigt, at oli­er fy­sisk hin­drer lu­sens be­va­e­gel­ses­mu­lig­he­der, men man­ge oli­er er me­get sva­e­re at va­ske ud af hå­ret igen. VA­SE­LI­NE Et gam­melt hus­råd. Va­se­li­ne er la­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.