Ni­ko­laj Lie Kaas: ’Jus­si kan jo ik­ke fy­re folk’

BT - - NYHEDER -

AF­DE­LING Q

Se­ne­st har for­fat­te­ren i den­ne uges ud­ga­ve af Her&Nu for­talt, at han ik­ke har va­e­ret helt til­freds med Ni­ko­laj Lie Kaas. Det fik uge­bla­det til at skri­ve, at kri­mi­for­fat­te­ren de­fi­ni­tivt fy­re­de sku­e­spil­le­ren i rol­len som Carl Mørck. Men se­ne­re un­der­stre­ge­de Jus­si Ad­ler-Ol­sen på sin Fa­ce­book-pro­fil, at han al­drig har ud­talt, at det er slut med Ni­ko­laj Lie Kaas. Og at Nor­disk Film be­stem­mer det vi­de­re for­løb.

Ni­ko­laj Lie Kaas un­der­stre­ger, at han og Fa­res Fa­res har un­der­skre­vet Jeg for­står ik­ke rig­tig be­ho­vet for at rå­be højt på den må­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.