LANGT FRA TO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LANG VED OP

Dan­ny Ol­sen kun­ne ef­ter 64 mi­nut­ter sco­re det ud­lig­nen­de mål di­rek­te på fris­park. Et fladt skud, der må­ske var et ind­la­eg, sej­le­de ind ved fjer­ne­ste stol­pe med en smu­le hja­el­pe fra Hor­sens-spil­le­ren Las­se Kry­gers skin­ne­ben.

Mod slut­nin­gen af kam­pen var det ty­de­ligt, at beg­ge hold øj­ne­de de tre po­int, men ga­ester­ne fra Hor­sens var dem, der kom ta­et­test på. In­gen af hol­de­ne for­må­e­de dog for al­vor at pres­se på med af­slut­nin­ger in­den for må­l­ram­men, og der­for end­te det og­så med po­int­de­lin­gen. Glen hal­ter ef­ter Kig­ger man på for­gang­ne tra­e­ne­res ev­ne til at sco­re po­int for hol­det fra ’Smilets by’, kan Glen Rid­ders­holm ik­ke li­ge­frem kip­pe med den blå­hvi­de klap­hat.

Så­le­des er han dår­li­ge­re end for­ga­en­ger­ne fra de se­ne­ste ot­te år med pra­e­cist ét po­int i snit for si­ne 28 kam­pe.

Kun Jes­per Fred­berg sco­rer dår­li­ge­re, og i Su­per­liga-sam­men­ha­eng har Rid­ders­holm al­le­re­de få­et la­en­ge­re snor, end Mor­ten Wieg­horst fik i det østjy­ske. LØRDAG 15. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.