’Fuldt fortjent’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KNASTØR AFFAERE smidt ud. Vo­res styr­ke er, at vi ken­der vo­res be­gra­ens­nin­ger. Hvis vi la­eg­ger vo­res spil for højt op på ba­nen, kan vi bli­ve sat i en om­stil­ling af De­blé og Park. Og så vil vi hel­le­re gå fra ba­nen med 0-0 og det ene po­int.«

Mi­chel­sens kon­trakt ud­lø­ber til na­e­ste som­mer, og der er ble­vet spe­ku­le­ret i, at den 36-åri­ge suc­ce­stra­e­ner vil vi­de­re til en stør­re klub. Men han er i gang med at for­hand­le frem­ti­den på plads.

»Jeg er rig­tigt glad for at va­e­re her og li­ge­som spil­ler­ne, der har kon­trak­t­ud­løb til som­mer, har jeg snak­ket med Hans Jør­gen Hay­sen (Søn­derjy­skes sport­s­di­rek­tør, red.), og det går, som det skal.«

Beg­ge Vi­borgs to syn­de­re er­kend­te de­res fejl ef­ter kam­pen.

»Jeg sy­nes ik­ke, at jeg fortje­ner den før­ste ad­var­sel, men ved den an­den var det dår­lig døm­me­kraft fra min si­de. Jeg vil ger­ne und­skyl­de til hol­det, jeg svig­te­de dem,« sag­de For­chi­ve om det fris­park, der ko­ste­de ham en ud­vis­ning.

Pal­le­sen vid­ste og­så, at straf­fes­par­ket mod ham var kor­rekt dømt.

»Alt går galt i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg. Der er fle­re storska­er­me på sta­dion, og det var ty­de­ligt, at der ik­ke var bold­kon­takt. Klok­ke­klart straf­fes­park.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.