’Ki­na er må­let’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter hun er slup­pet af med de ska­der, der pla­ge­de hen­de i for­å­ret, har hun vir­ke­lig få­et gang i det go­de spil igen

Se­mi­fi­na­len mel­lem Ca­ro­li­ne Woz-ni­a­cki og Je­le­na Jan­ko­vic spil­les ef­ter se­mi­fi­na­lem mel­lem Da­ria Gavri­lova og Kri­sti­na Mla­denovic, der be­gyn­der kl. 9.00 dansk tid. Jan­ko­vic vandt det se­ne­ste op­gør (In­di­an Wells 2014), men Woz­ni­a­cki vandt de fem kam­pe før den. Tur­ne­rings­sej­re: 1 Tab­te se­mi­fi­na­ler: 2 Tab­te kvart­fi­na­ler: 1 Tab­te kam­pe i før­ste run­de: 6 Kam­pe vun­det: 30 Tur­ne­rin­ger spil­let: 19

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.