Roy Ke­a­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Lidt sam­me ty­pe som Sir Alex. Han var og­så et pro­dukt af den an­er­ken­del­se, han kon­stant jag­te­de. Han var god til at snak­ke med os un­ge spil­le­re. Han var og­så an­ti­au­to­ri­ta­er. Han ha­de­de de ty­per, som han kald­te for Folk, der ba­re nik­ke­de og sag­de ja. Jeg kun­ne helt klart se lidt af mig selv i ham. Det med at va­er­ne om sin in­te­gri­tet og mo­det til at bli­ve kaldt en idi­ot, det hav­de vi til­fa­el­les.« er, er der ik­ke plads til an­dre som ham. På den må­de er han øde­la­eg­gen­de for et hold. Jeg ka­ste­de lidt op in­de i min mund og slug­te det igen, da jeg så ham stå på si­de­linj­en i EM-fi­na­len. Han er så van­vit­tigt op­ta­get af sig selv. En skidt rol­lemo­del.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.